Regelgeving diergeneesmiddelen

Regelgeving diergeneesmiddelen

In Nederland gelden strenge regels voor de productie en het gebruik van diergeneesmiddelen. Als diergeneesmiddelen verkeerd gebruikt worden, kunnen deze risico’s opleveren voor zowel mens, dier als milieu.

Diergeneesmiddelen zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Dit heet de kanalisatiestatus. Het risico voor de mens en het dier vormt hiervoor de basis. Op het etiket van het diergeneesmiddel staat in welke categorie het geneesmiddel valt.

Categorieën

  • Categorie 1 –> Status VRIJ: zonder recept

Deze middelen zijn vrij verkrijgbaar zonder recept van een dierenarts. Diereigenaren mogen deze middelen zonder tussenkomst van een dierenarts aan hun dieren geven. Voorbeelden hiervan zijn vlooienmiddelen en ontwormingsmiddelen. Deze herkend u aan de code VRIJ.

  • Categorie 2 –> Status URA: op recept

Deze middelen zijn uitsluitend verkrijgbaar op recept van een dierenarts bij de dierenarts of een apotheek voor diergeneesmiddelen, maar ook bij erkende handelaren. Deze handelaren hebben hier een speciale handelsvergunning voor nodig. Voorbeelden zijn ontwormingsmiddelen voor paarden en landbouwhuisdieren, en sommige pijnstillers. Te herkennen aan de code URA (Uitsluitend op Recept Afleveren).

  • Categorie 3 –> Status UDA: uitsluitend op recept en door dierenarts afleveren

Deze middelen zijn uitsluitend op recept van een dierenarts en na onderzoek van het dier verkrijgbaar bij een dierenarts of apotheek voor diergeneesmiddelen. De eigenaar van het dier mag de middelen wel zelf toedienen.

  • Categorie 4 –> Status UDD: uitsluitend door dierenarts toe te passen

Alleen een dierenarts mag deze middelen aan het dier geven. Het gaat hier bijvoorbeeld om alle middelen voor intraveneus (in de ader) gebruik.

Op recept

De meeste medicatie zoals bijvoorbeeld pijnstillers en antibiotica zijn UDA. Hiervoor moet uw huisdier onder controle staan of onder behandeling zijn bij een dierenarts.

*Wanneer uw huisdier voor een chronische aandoening behandeld wordt en daarvoor langere tijd medicatie krijgt kunt u dit in veel gevallen zonder recept aan de balie ophalen. In deze gevallen is het medicijn gebruik van uw huisdier bekend bij ons.

Anti-parasitaire middelen

Bij Dierenkliniek ‘t Zand kunt u terecht voor anti-parasitaire middelen zoals ontvlooiing en ontworming. Wij kijken samen met u naar een passend middel voor uw huisdier(en). Heeft u moeite met het aanbrengen van een pipet of het geven van een tablet? Wij helpen u hier graag bij (kosteloos).